At the Edge Of The Future

Three Laws of Robotics

قوانین سه گانه رباتیک آیزاک آسیموف بزرگ نخست : یک ربات نمیتواند به انسان آسیب برساند یا به دلیل واکنش نشان ندادن اجازه دهد کسانی آسیب ببینند . دوم :یک ربات باید به فرامین انسان را اطاعت کند مگر اینکه فرامین در تناقض با قانون نخست باشد . سوم :

موج چهارم

موج چهارم : به ندرت میشه دید که تکنولوژی های دگرگون کننده یک سیر خطی را در مسیر فراگیر شدن ، نوآوری و تطبیق با زندگی روزمره طی کنند.  در حقیقت این تکنولوژی ها ی بزرگ مقیاس به صورت امواجی سهمگین ظهور می کنند امواجی سیل آسا که گذشته را

مبرهن

فرانسیس کوین از سیاستمداران مکتب نو بود. البته این اصطلاح هیچ معنایی ندارد، درست مثل بقیه اصطلاح‌های این‌چنینی. اما بهتر است وارد جزئیات نشویم و همین‌قدر بگویم که کوین نه سمتی داشت، نه درصدد جلب آراء رأی‌دهندگان احتمالی بود، نه جایی سخنرانی می‌کرد و نه هیچ‌یک از کارهایی را که