مبرهن

فرانسیس کوین از سیاستمداران مکتب نو بود. البته این اصطلاح هیچ معنایی ندارد، درست مثل بقیه اصطلاح‌های این‌چنینی. اما بهتر است وارد جزئیات نشویم و همین‌قدر بگویم که کوین نه سمتی داشت، نه درصدد جلب آراء رأی‌دهندگان احتمالی بود، نه جایی سخنرانی می‌کرد و نه هیچ‌یک از کارهایی را که سیاست‌مداران انجام می‌دهند انجام می‌داد. […]